Voksenlærling

Voksenlærling
Din virksomhed har mulighed for at indgå en uddannelsesaftale på særlige vilkår med en ufaglært medarbejder eller en ledig over 25 år.

Som arbejdsgiver skal du betale voksenlærlingen mindsteløn for ufaglærte, men du kan få tilskud, hvis det er inden for et fag med gode beskæftigelsesmuligheder, eller på områder med mangel på arbejdskraft..

Der kan ydes tilskud til arbejdsgivere, når den person, der indgås uddannelsesaftale med, ikke i forvejen har en erhvervsuddannelse eller derover. Der kan desuden ydes tilskud til personer, der har en forældet uddannelse eller har været ledige i mindst 6 eller 9 måneder afhængig af personens alder.
 

Personen skal være over 25 år og må ikke have en uddannelse i forvejen, med mindre personen har været ledig i mindst 6 måneder, eller hvis uddannelsen er forældet. 

Du kan finde listen over fag og uddannelser, hvor der kan gives tilskud til voksenlærlinge for Østjylland her: Positivliste


Vilkår

  • Som arbejdsgiver betaler du voksenlærlingen, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for området.
  • Din virksomhed modtager et tilskud pr. time i praktikperioderne i de første 2 år af uddannelsen.
    Læs mere om løn, tilskud og økonomi vedrørende voksenlærlinge-ordningen her
  • I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).
  • Virksomheden skal godkendes som praktiksted, og der skal indgås en uddannelsesaftale.


  > Fordelsfolder

 

  > Voksenlærlingeberegner

 

  > Ansøgning om tilskud til voksenlærling
 

Hvis du ønsker mere information om uddannelsesaftaler med voksenlærlinge, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Opdateret: 07/02/2020 - 10:11