Voksenlærling

Voksenlærling
Som ledig har du mulighed for at blive voksenlærling i en virksomhed, hvis du opfylder visse krav.

Jobcenter Syddjurs kan give tilskud til voksne ledige eller medarbejdere over 25 år, der tager en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles hermed.

Formålet er at få flere til at gennemføre en uddannelse, så arbejdsmarkedet sikres en uddannet og kvalificeret arbejdskraft, ligesom du forbedrer dine beskæftigelsesmuligheder.

Ordningen henvender sig primært til personer, der ikke har en erhvervsuddannelse i forvejen.

Vilkår

  • Tilskud gives kun, hvis din ansættelse sker inden for et fag, hvor der er gode jobmuligheder og mangel på arbejdskraft. Du kan se en godkendt liste for Østjylland her: Positivliste
  • Her kan du se mere om betingelser og økonomi: Voksenlærling
  • Arbejdsgiveren betaler, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for ansættelsesområdet.
  • Virksomheden skal godkendes som praktiksted.
  • Der skal indgås en uddannelsesaftale.

 

 > Voksenlærling pjece

 > Voksenlærlingeberegner

 > Ansøgning om tilskud til voksenlærling


Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Opdateret: 07/02/2020 - 10:37