Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik er en god måde at rekruttere en ny medarbejder til din virksomhed på.

Du får mulighed for at vurdere personens kompetencer og se om vedkommende passer ind på din arbejdsplads.

På den måde kan du finde ud af, om du ønsker at tilknytte den ledige i et fast job eller i en stilling med løntilskud. Du skal hverken betale løn eller sørge for forsikring af den ledige i praktikperioden.
 

Jobcenter Syddjurs står for kontakten mellem dig og den ledige, og har han eller hun behov for kurser i forbindelse med ansættelsen, tilrettelægger du dem sammen med jobcentret.
 

Vilkår

  • Før virksomhedspraktikken kan etableres, skal din virksomhed godkendes af jobcentret
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og personer i praktik i virksomheden. 
    Praktikken varer fra 4-13 uger, og længden afhænger af den lediges situation.
  • Under virksomhedspraktikken er den ledige ikke omfattet af de regler, som er fastsat for lønmodtagere. Kun arbejdsmiljølovgivningen og lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet gælder.
  • Den ledige modtager under virksomhedspraktikken en ydelse, som svarer til dagpenge, ledighedsydelse (for fleksjobberes vedkommende), eller kontanthjælp.
  • Jobcenter Syddjurs dækker skader på den ledige selv eller skader begået af den ledige, hvis den ledige ikke er forsikret på en anden måde. (se nærmere i bilaget nedenfor)


Læs om, hvordan en mentorordning evt. kan støtte din nye medarbejder, hvis han eller hun kræver særlig oplæring.


Selvbetjeningsforløb:
Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats


Hvis du ønsker en ledig i praktik i din virksomhed, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

Bilag: Erstatningsansvar for borgere i aktivering.pdf

Opdateret: 07/02/2020 - 09:52