Uddannelseshjælpsmodtager 18 til 29 år

Udannelseshjælp
Gældende for uddannelseshjælpsmodtager på mellem 18 og 29 år, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Er du 30 år eller derover, eller har du en erhvervskompetencegivende uddannelse, så klik her i stedet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hvis du er eller bliver ledig uden at være medlem af en a-kasse, skal du den første dag oprette dig som bruger på Jobnet med NEMID og melde dig ledig.

Information om uddannelseshjælp - borger.dk

Information om Ret og Pligt som ledig - JOBNET

 

Du skal søge om uddannelseshjælp via selvbetjeningsløsningen på borger.dk.

Når du har ansøgt, vil du blive indkaldt til samtale med en sagsbehandler og en uddannelsesvejleder 1-2 hverdage efter ansøgningen er modtaget. Ved samtalen vil du få vejledning om din økonomiske situation og dine job- og uddannelsesmuligheder. Du vil også blive oplyst om hvilke krav, der stilles til dig, når du modtager uddannelseshjælp.

 

 

Uddannelse og kurser:
Får du uddannelseshjælp og er vurderet uddannelsesparat, kan du tale med din jobkonsulent om at få jobrettede kurser skrevet ind i din jobplan.
Se mere på  UddannelsesGuiden  og  Ungdommens uddannelsesvejledning.Ydelsescenteret tager sig af alt omkring løbende ydelser som f.eks. uddannelseshjælp.

Modtager du allerede uddannelseshjælp kan du henvende dig direkte i Ydelsescenteret.
Læs om regler og takster for kontanthjælp og uddannelseshjælp på borger.dk

Se dine forventede ydelser.

 

Yderligere information om reglerne fås på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside

Opdateret: 03/12/2020 - 11:35