Skånejob

Skånejob
Er du førtidspensionist, er der mulighed for at du kan blive ansat i et skånejob med løntilskud.

Ansættelsen i skånejob kan være på fuld tid eller deltid, og din arbejdsgiver udbetaler lønnen til dig og modtager et løntilskud fra kommunen.

 

Skånejob foregår på særlige vilkår og tager udgangspunkt i, hvad du kan klare fysisk og/eller psykisk.

Et skånejob er normalt med nedsat arbejdstid, og der gælder særlige regler vedr. aflønning i et skånejob.

 

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs. 
 

Du kan også finde relevant information på følgende sider

star.dk/handicap

Borger.dk om fleksjob

 

Opdateret: 21/02/2020 - 10:31