Skånejob

Skånejob
Din virksomhed kan få løntilskud til at ansætte personer på førtidspension i et såkaldt skånejob.

Ordningen medvirker til, at førtidspensionister, der ikke har den fulde arbejdsevne, får en plads på arbejdsmarkedet, og du får arbejdskraft til din virksomhed. 
 

Løn og vilkår

  • Der aftales individuelle arbejdsvilkår, som afspejler medarbejderens arbejdsevne.
  • Løn og arbejdsvilkår aftales mellem din virksomhed og medarbejderen. Dette skal dog ske i samarbejde med de faglige organisationer.
  • Der er ikke noget krav om, at lønnen skal følge de gældende overenskomster og lønnen vil oftest afspejle, at medarbejderen har en betydelig nedsat erhvervsevne. 
  • Løntilskuddet til et skånejob udgør (med enkelte undtagelser) 28,00 kr. pr. time (2018).
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte med løntilskud i virksomheden, og en medarbejder med løntilskud skal udvide det samlede antal medarbejdere i virksomheden.
  • Virksomheden må ikke bruge medarbejdere med løntilskud til produktion og andet arbejde, som er konkurrenceforvridende.


Se eventuelt mere her: https://www.cabiweb.dk/lovstof/skaanejob/


Har du brug for yderligere information om ansættelse af personer i skånejob med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Du kan også finde relevant information på https://star.dk/handicap

 

Opdateret: 21/02/2020 - 10:47