Samarbejde om ansættelse af Sosu-hjælperelever, hvor ledige borgere bliver selvforsørgende


Se videoen her på Syddjurs facebook-side

Et samarbejde mellem Ældreområdet og Erhverv & beskæftigelse understøtter Ældreområdet med ansættelse af social- og sundhedshjælperelever samtidig med, at ledige borgere bliver selvforsørgende.
 

Formanden for udvalget for erhverv og beskæftigelse Gunnar Sørensen besøgte d. 1. Oktober kursusdeltagerne på forløbet Før-Sosu, der introducerer ledige til uddannelsen som social- og sundhedshjælper.
Der er nemlig succes med at matche ledige fra jobcenteret med ældreområdet hvor de mangler flere hænder. Det sker i et godt samarbejde med Sosuskolen i Randers som også afvikler Før-Sosu forløbet. Forløbet giver voksenelevløn og er 5 ugers skole plus 2,5 uges praktik.


Grundet den store indsats på tværs i Erhverv & beskæftigelse og i samarbejde med Ældreområdet er der skabt rigtig gode resultater. 19 ledige borgere fra dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp startede på forberedelsesforløbet. Alle er efterfølgende blevet tilbudt ansættelse i ældreområdet og kan starte som social- og sundhedshjælperelever den 4. oktober.

Opdateret: 29/03/2019 - 10:27