Revalidering

Revalidering
Revalidering er en hjælp til, at du kan komme over i et nyt arbejdsområde, hvis du har begrænsninger, som hindrer dig i at blive i dit nuværende job.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at den pågældendes mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres.

Vilkår:

  • Der skal udarbejdes en jobplan for revalideringen, således at den kan gennemføres på så kort tid som muligt.
  • Jobplanen skal tage hensyn til arbejdsmarkedets behov, samt dine ønsker, muligheder og ressourcer.
  • Som udgangspunkt kan du modtage revalideringsydelse under forløbet.


Revalidering på virksomhed

Du oplæres og optrænes i arbejdsfunktioner i en virksomhed som ansat med løntilskud, eller hvor du modtager revalideringsydelse.

Revalidering i form af job med løntilskud kan komme på tale, hvis du skal oplæres i nye arbejdsfunktioner i den virksomhed, hvor du er ansat, eller hvis du skal indsluses på en ny arbejdsplads.

Vilkår for løntilskudsansættelse:

  • Det er en betingelse, at du er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn.
  • Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn på ansættelsesområdet.
  • Løntilskuddet til arbejdsgiver fastsættes ud fra en konkret vurdering af dine evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet i samme omfang som de øvrige medarbejdere.
     

Revalidering via uddannelse

En revalidering kan planlægges således, at du deltager i kortere kurser eller i længerevarende ordinær uddannelsesforløb. 

 

Du kan læse mere om revalidering på Borger.dk.

 

Har du brug for yderligere information om revalidering, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

Opdateret: 07/02/2020 - 10:31