Revalidering i virksomheden

Revalidering virksomhed
Din virksomhed har mulighed for at ansætte en medarbejder under revalidering med løntilskud.

Denne ordning er beregnet for personer med begrænset arbejdsevne, der via optræning eller opkvalificering/uddannelse inden for et nyt arbejdsområde har mulighed for at komme i job. 

Ordningen giver dig som arbejdsgiver mulighed for at beholde en medarbejder med begrænset arbejdsevne eller for at give en ledig chancen for at komme ind på arbejdsmarkedet.
 

Vilkår

  • Det er en betingelse, at personen er over den sædvanlige uddannelsesalder, tidligere har haft tilknytning til arbejdsmarkedet eller har pligt til at forsørge ægtefælle eller børn.
  • Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn på ansættelsesområdet.
  • Løntilskuddet til din virksomhed fastsættes ud fra en konkret vurdering af personens evner og forudsætninger for at deltage i arbejdet på lige fod med de øvrige medarbejdere. Kontakt jobcentret for nærmere vejledning herom i forhold til din virksomhed.


Læs om, hvordan en mentorordning evt. kan støtte din nye medarbejder, hvis han eller hun kræver særlig oplæring.


Hvis du ønsker mere information om ansættelse af en medarbejder under revalidering, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

Opdateret: 07/02/2020 - 10:12