Resultatrevision 2015

Resultatrevisionen er en opgørelse af jobcenterets resultater i forhold til de målsætninger Beskæftigelsesministeren har sat for beskæftigelsesindsatsen i 2015.
 
Resultatrevision 2015 er et redskab til politisk dialog, ligesom det vil være et af flere input til Syddjurs Kommunes beskæftigelsesplan 2017. Den afdækker, på hvilke områder jobcenteret gør en god indsats, samt hvor der er plads til forbedringer og nye indsatser.
 
Resultatrevision 2015 er taget til efterretning i Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2016.
 
 
Opdateret: 11/07/2016 - 08:06