Ressourceforløb

Ressourceforløb er en individuel og helhedsorienteret indsats der skal hjælpe sårbare og udsatte personer videre i livet og ind på arbejdsmarkedet

Personer under 40 år kan ikke længere få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet skal en individuel og helhedsorienteret indsats i et ressourceforløb udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem videre i livet.

Hvad er målet med ressourceforløb? 
Ressourceforløb skal sikre, at personer, som er i risiko for at komme på førtidspension, får udviklet arbejdsevnen. Målet er, at forløbet på sigt kan hjælpe den enkelte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Hvem skal have ressourceforløb?
Ressourceforløb er målrettet personer, der har komplekse problemer ud over ledighed, og som i høj grad risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

Ressourceforløb – hvad indeholder det?
I ressourceforløbet får den enkelte en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, der skal bidrage til at udvikle arbejdsevnen. Fokus for forløbet er, at arbejdsevnen bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor den enkeltes mål i forhold til arbejde og uddannelse er styrende for, hvilke aktiviteter der sættes i gang.

Ressourceforløbene vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, der bliver kombineret og koordineret på tværs.

Sagsbehandler
I ressourceforløbet får alle en koordinerende sagsbehandler, der er gennemgående i forløbet. Sagsbehandleren skal varetage den enkeltes sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder, og sikrer også justering undervejs, samt bistår med gennemførelse af de indsatser der bliver sat i værk.

Hvor længe varer et forløb?
Ressourceforløb kan vare i et til fem år. Det er muligt at få tilbudt flere forløb, hvis det forrige forløb ikke har ført til, at den enkelte har fået en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet.


Ydelse i ressourceforløbet?
Alle, der deltager i ressourceforløb, får en ydelse på samme niveau som deres hidtidige ydelse. Ydelsen kan blive justeret undervejs i forløbet. Hvis en person på kontanthjælp fx får et barn undervejs i forløbet, bliver ydelsen hævet til kontanthjælpsniveau på forsørgersats.

Ferie i ressourceforløb
En person, der har modtaget ydelsen i 12 sammenhængende måneder, har ret til op til 5 ugers ferie hvor personen kan modtage ressourceforløbsydelse. Ferien kan holdes i udlandet.


Se mere om ressourceforløb her:

Guide om Ressourceforløb – beskæftigelsesministeriet

Ressourceforløbsydelse – beskæftigelsesministeriet

 

Opdateret: 21/02/2020 - 09:37