Personlig assistance i virksomheden

Personlig assistance
Har en medarbejder en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan virksomheden få støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper medarbejderen med at udføre de opgaver, vedkommende ikke kan varetage på jobbet, selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger. 

Formålet med ordningen er, at medarbejderen ligestilles med andre beskæftigede.
 

Vilkår

  • Medarbejderen skal generelt kunne udføre de indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver.
  • Bevilling af personlig assistance kræver udtalelse fra en læge om, at medarbejderens lidelse eller handicap er af varig karakter.
  • Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.
  • Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.


Find flere oplysninger og relevante blanketter her: 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/personlig-assistance/ 


Har du brug for yderligere information om personlig assistance, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.


Du kan også finde relevant information om flere støtteordninger på:

 

https://star.dk/handicap

 

http://www.cabiweb.dk/guide-fleksjob

 

Borger.dk om fleksjob

 

Opdateret: 21/02/2020 - 10:44