Personlig assistance

Personlig assistance
Har du en varig og betydelig funktionsnedsættelse, kan din arbejdsplads få økonomisk støtte fra jobcentret til personlig assistance – en person, som hjælper dig med at udføre de opgaver, du ikke kan varetage på jobbet, selvom dine faglige og personlige kvalifikationer er i orden.

Funktionsnedsættelsen kan være fysisk og/eller psykisk på grund af f.eks. synshandicap, hørehandicap, alvorlig ordblindhed, bevægelseshandicap, øvrige handicap og varige begrænsninger.

Formålet med ordningen er, at du ligestilles med andre beskæftigede.


Vilkår

  • Du skal generelt kunne udføre de faglige indholdsmæssige jobfunktioner selv. Den personlige assistent skal kun tage sig af afgrænsede opgaver - og må ikke fungere som afløsning eller medhjælp.
  • Bevilling af personlig assistance kræver udtalelse fra en læge om, at din lidelse eller handicap er af varig karakter.
  • Personlig assistance kan som hovedregel bevilges i op til max. 20 timer om ugen. I helt særlige tilfælde kan der ydes støtte i op til 37 timer om ugen.
  • Den personlige assistent ansættes af virksomheden, som modtager en lønrefusion fra jobcentret. Lønrefusionen vil normalt svare til en studentertimeløn.
  • Personlig assistance ordningen er varig, så længe der er behov i forbindelse med aktuelle job, og der er årlig opfølgning på ordningen.

 

Find flere oplysninger og relevante blanketter her: 

https://star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/personlig-assistance/ 


Har du brug for yderligere information om personlig assistance, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

Du kan også finde relevant information om flere støtteordninger på:

star.dk/handicap

 

Borger.dk om fleksjob

 

Opdateret: 21/02/2020 - 10:30