Ny erhvervs- og beskæftigelsespolitik

 

Den nye erhvervs- og beskæftigelsespolitik skal skabe en stærkere sammenhængskraft mellem erhvervsudvikling, beskæftigelse og arbejdskraft, ved at de tidligere adskilte indsatser nu tænkes sammen. Politikken er blevet til i samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgere, der har bidraget med ideer, råd og viden.


Den nye erhvervs- og beskæftigelsespolitik blev godkendt på byrådsmødet onsdag den 20. marts efter en længere proces, hvor alle interessenter på området er blevet inddraget. Over det sidste år er virksomheder, erhvervsforeninger, lønmodtagerorganisationer og uddannelsesinstitutioner blev inddraget med interviews og dialog. Processen kulminerede med en stor erhvervscamp i november 2018, hvor alle interessenter var inviteret.


Politikken er den første i Syddjurs Kommune som sammentænker erhvervs- og beskæftigelsesområdet i en samlet politik. Målet er, at kunne tilbyde virksomhederne en 360 graders dialog, hvor både erhvervsudvikling, beskæftigelse, fysisk planlægning og andre udfordringer håndteres i samme dialog.


Formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse Gunnar Sørensen udtaler:

- I udvalget er vi meget tilfredse med den nye politik, som er blevet til efter et grundigt forarbejde og en længere inddragelsesproces. Jeg ser frem til at få konkretiseret politikken yderligere i en handleplan, så vi kan komme endnu tættere på, hvordan vi bedst servicerer virksomhederne. Med tre temaer Samskabelse, Bæredygtighed og Mobil og Smart – har vi fået defineret nogle fokusområder, der vil forme både den konkrete indsats og vores politiske fokus de kommende år. Samtidig understreger politikken også, at vi fortsat skal udvikle vores lokale styrkepositioner på turismeområdet og på fødevareområdet.

Udviklingen af erhvervs- og beskæftigelsespolitikken tager sit afsæt i kommunens Vision og udviklingsstrategi, der lægger et særligt fokus på både service og bæredygtighed. Politikken har været i høring i alle de politiske udvalg frem mod den endelige vedtagelse i byrådet.

Se den vedtagne politik her

Opdateret: 10/05/2019 - 10:51