Medarbejder med løntilskud - offentlig ansættelse

Løntilskud offentlig virksomhed
Ved at ansætte en person med løntilskud i en offentlige virksomhed, er der mulighed for at vurdere den nye medarbejders kompetencer og samarbejdet med kollegerne.

Den ledige kan gennem en løntilskudsstilling tilegne sig nye kompetencer, som kan være til gavn for både virksomheden og den ledige.

Job med løntilskud kan med fordel bruges som indgang til en ordinær ansættelse. Tidsperioden afhænger af den lediges situation, og er 4 eller  6 måneder. Jobcenter Syddjurs afgør i hvor lang en periode, løntilskuddet skal gives.

 

Satser

  • Løn og arbejdsvilkår følger de normale overenskomster på ansættelsesområdet. Du kan se den aktuelle sats i Tabel 10 i Vejledning om satser m.v. 2020
  • Den ledige kan højest få løn, der svarer til personens dagpenge/kontanthjælp. Arbejdstiden skal derfor fastsættes i forhold hertil, og kan ligge på mellem 31-37 timer ugentligt.
  • Lønnen udbetales af arbejdsgiveren. Lønudgiften refunderes af jobcentret, men der kan være tale om udgifter til feriepenge og pension afhængig af overenskomst.


Vilkår

  • Offentlige virksomheder omfatter udover stat, regioner og kommuner også: organisationer, foreninger, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af udgifterne dækkes af offentlige midler.
  • Jobcenter Syddjurs skal skriftligt godkende løntilskudspladsen.
  • Jobbet med løntilskud skal være egnet til at bringe den ledige i en ordinær stilling - i virksomheden eller et tilsvarende fagområde.
  • Kommunen udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev, hvor løn- og arbejdsvilkår beskrives. Her fremgår også den forventede tilskudsperiode.
  • Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ordinært ansatte og ansatte med løntilskud i virksomheden, og en medarbejder med løntilskud skal udvide det samlede antal medarbejdere i virksomheden.
  • Medarbejdere med løntilskud er omfattet af samme lovgivning som ordinært ansatte.


Læs om, hvordan en mentorordning evt. kan støtte din nye medarbejder, hvis han eller hun kræver særlig oplæring.


Hvis du ønsker flere informationer om ansættelse af en ledig med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

Opdateret: 07/02/2020 - 10:08