Kontanthjælpsmodtager fra 30, eller under 30 år med erhvervs- kompetence uddannelse

Kontanthjælpsmodtager
Gældende for kontanthjælpsmodtagere på 30 år eller derover, eller under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse

Er du mellem 18 og 29 år, uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, så klik her i stedet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hvis du er eller bliver ledig uden at være medlem af en a-kasse, skal du den første dag oprette dig som bruger på Jobnet med NEMID og melde dig ledig.

Information om hvad du skal huske for at sikre dig kontanthjælp - JOBNET

Information om Ret og Pligt som ledig - JOBNET

 

Du skal søge om kontanthjælp via selvbetjeningsløsningen på borger.dk.


Når du har ansøgt, vil du blive indkaldt til samtale med en sagsbehandler 1-2 hverdage efter ansøgningen er modtaget. Ved samtalen vil du få vejledning om din økonomiske situation og dine job- og uddannelsesmuligheder. Du vil også blive oplyst om hvilke krav, der stilles til dig, når du modtager kontanthjælp.

 

Sagsbehandleren kan pege på, hvor der er jobåbninger i øjeblikket, og hvor der er mangel på arbejdskraft netop nu.

Er du ledig i en længere periode, er der forskellige muligheder, som kan gøre vejen til dit næste job kortere.

Du vil også blive tilbudt aktivering, som planlægges med udgangspunkt i dine erhvervs- og uddannelsesønsker med øje for dine beskæftigelsesmuligheder.


Hvad er en jobplan?

Du kan efter noget tid som ledig udarbejde en jobplan sammen med din arbejdsmarkedsrådgiver. Jobplanen beskriver dine personlige jobmål og de aktiviteter, der iværksættes, for at du kan opnå målene. En jobplan tager udgangspunkt i dine personlige forudsætninger og ønsker til dit nye job, men jobplanen skal samtidig udformes, så dine mål passer til de konkrete behov, der er på arbejdsmarkedet netop nu.


Kurser

Får du kontanthjælp og er vurderet aktivitetsparat, kan du tale med din jobkonsulent om at få jobrettede kurser skrevet ind i din jobplan. Det kan for eksempel være AMU-kurser. Det vil sige korte, faglige kurser, hvor dine kompetencer udvikles i forhold til den jobfunktion, du godt vil have.
Se AMU-kurserne på UddannelsesGuiden.

 

Ydelsescenteret tager sig af alt omkring løbende ydelser som f.eks. kontanthjælp.
Modtager du allerede kontanthjælp kan du henvende dig direkte i Ydelsescenteret.
 

Læs om regler og takster for kontanthjælp og enkeltydelser på borger.dk

Se dine forventede ydelser.

 

Yderligere information om reglerne fås på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside

Opdateret: 03/12/2020 - 11:38