Job med løntilskud

Løntilskud
Job med løntilskud kan være en mulighed for dig som ledig, hvis du ikke kan finde en ordinær stilling.

Løntilskudsjob kan bruges af ledige og af virksomheder som optakt til en ordinær ansættelse. Du får prøvet dig selv af i et nyt job og erhvervet nye kvalifikationer, mens virksomheden møder en potentiel ny medarbejder.

Du kan som kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager blive ansat med løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, Jobcenter Syddjurs og arbejdsgiveren.

Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.
 

Løntilskud i offentlig virksomhed

Du kan blive ansat med løntilskud i en offentlig virksomhed fra din første dag som ledig. Offentlige virksomheder omfatter udover stat, regioner og kommuner også: organisationer, foreninger, institutioner og lignende, hvor mindst 50 procent af udgifterne dækkes af offentlige midler.

Tidshorisont

Løntilskudsperioden er 4 eller 6 måneder, alt efter hvilken målgruppe du tilhører.


Løn og vilkår

  • Løn og arbejdsvilkår følger den almindelige overenskomst på ansættelsesområdet. Dog er der fastsat en maksimal timeløn.
  • Som kontanthjælpsmodtager kan du højest modtage en løn der samlet svarer til 82 % af den maksimale dagpengesats. Arbejdstiden vil i de fleste tilfælde være 31 timer ugentligt.
  • Som dagpengemodtager kan du højest modtage en løn der samlet svarer til dit dagpengeniveau. Arbejdstiden fastsættes i forhold til den maksimale timeløn og din individuelle dagpengesats.
  • Den offentlige arbejdsgiver modtager et løntilskud.


Aktuelle satser for løn og løntilskud findes i Tabel 10 i Vejledning om satser m.v. 2020 

 
Løntilskud i privat virksomhed

For at blive ansat med løntilskud hos privat arbejdsgiver skal du som kontanthjælpsmodtager have været ledig i en længere periode.
Som dagpengemodtager skal du have været ledig i sammenlagt mere end 6 måneder.

Tidshorisont

Løntilskud kan ydes i en periode på op til 6 måneder.

Løn og vilkår

  • Løn og arbejdsvilkår følger de almindelige overenskomster på området. Som dagpengemodtager optjener du feriepenge og pension i perioden.
  • Løntilskuddet til arbejdsgiveren varierer afhængig af den aktuelle situation.
  • Ved ansættelse af personer, der modtager kontanthjælp, er der en maksimal grænse for tilskuddet pr time.


Aktuelle satser for løn og løntilskud findes i Tabel 10 i Vejledning om satser m.v. 2020 


Har du brug for yderligere information om job med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Opdateret: 07/02/2020 - 10:23