Virksomhed - Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Hjælpemidler
Begrænsninger i arbejdsevnen kan betyde, at man har svært ved at opnå ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion.

Dette kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen. Hjælpemidler kan eksempelvis være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber.  

Hjælpemidlerne kan eventuelt udlånes til din virksomhed.  

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at medarbejderen kan opnå og/eller fastholde et job.

 

Vilkår

  • Tilskuddet skal være afgørende for, at medarbejderen kan forblive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed.
  • Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

 

Har du brug for yderligere information om hjælpemidler og arbejdspladsindretning, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Du kan også finde relevant information på følgende sider

star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/hjaelpemidler/

Borger.dk om fleksjob

Opdateret: 21/02/2020 - 10:25