Hjælpemidler og arbejdspladsindretning

Hjælpemidler
Begrænsninger af din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå eller fastholde ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion. Dette kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Hjælpemidler kan eksempelvis være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan eventuelt udlånes til dig. 

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå eller fastholde et job.
 

Vilkår

  • Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan forblive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed.
  • Redskabet eller arbejdspladsindretningen skal kompensere for din eventuelle begrænsning i arbejdsevnen, og kan ikke gives, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.


Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 
Du kan også finde relevant information på følgende sider

star.dk/indsatser-og-ordninger/handicapomraadet/hjaelpemidler/

Borger.dk om fleksjob

 

Opdateret: 21/02/2020 - 10:23