Fleksjob i virksomheden

Din virksomhed vil ved ansættelse af en medarbejder med varig og væsentlig nedsættelse af arbejdsevnen (i fleksjob) blive kompenseret for medarbejderens nedsatte arbejdsevne.

Fleksjobordningen betyder, at du som arbejdsgiver får en arbejdskraft, samtidig med personen i fleksjobbet bliver selvforsørgende. 
 

Du kan som arbejdsgiver både oprette fleksjob for ledige og for nuværende medarbejdere i virksomheden. For at blive ansat i fleksjob på den hidtidige arbejdsplads (fastholdelsesfleksjob) skal personen have haft 12 måneders forudgående ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på arbejdspladsen.
 

Løn og vilkår

  • Personen skal være under folkepensionsalderen.
  • Personen skal have en varig og væsentlig begrænsning af sin arbejdsevne af fysiske, psykiske eller sociale årsager og må ikke kunne bestride et ordinært job på normale vilkår.
  • Personen må ikke modtage førtidspension.
  • Alle andre muligheder som eksempelvis aktivering og revalidering skal være afprøvet og vurderet udtømt af kommunen.
  • Aflønningen i fleksjob sker således, at personen, der er ansat i fleksjob, får løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, der udføres. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen på ca. 200.000 kr., som aftrappes i forhold til lønnen fra arbejdsgiveren.


Hvis du ønsker yderligere information om ansættelse af en person i fleksjob, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Du kan også finde relevant information på:

http://www.cabiweb.dk/guide-fleksjob

Borger.dk om fleksjob

Opdateret: 07/02/2020 - 09:59