Et nyt lokalt jobbarometer skal styrke viden om beskæftigelsesmuligheder


Et nyt lokalt jobbarometer skal styrke den interne viden om gode beskæftigelses-muligheder i kommunen, så alle medarbejdere i Erhverv og Beskæftigelse har tilgang til samme viden.

Derudover er der etableret tæt dialog på tværs af afdelinger i organisationen, hvor man mødes til dialog om tendenser på arbejdsmarkedet og relevante jobåbninger.
Målet er, at alle medarbejdere har samme udgangspunkt i rådgivningen af borgere og virksomheder.
 

Christina Feveile Rasmussen, Projektleder på projekt – ”Styrkelse af virksomhedsservice”, udtaler:

-    ”Med den store mangel på faglært arbejdskraft, som vi ser på arbejdsmarkedet i dag, er det vigtigt, at vi som medarbejdere i Erhverv og Beskæftigelse i Syddjurs Kommune, har en fælles viden om hvordan tendenserne ser ud på arbejdsmarkedet, så vi bedre kan rådgive virksomheder og borgere herudfra. Det giver en ensretning i rådgivningen. Derudover bidrager dette til, at vi som organisation kan arbejde mere efterspørgselsorienteret. 
 

Mari Nielsen, arbejdsmarkedsrådgiver, Job og kompetence udtaler:

-    ”Det lokale jobbarometer gør det muligt hurtigt at få et overblik over mangelområder i kommunen, så jeg bedre kan rådgive borgere herom. Derudover består platformen også af mange relevante links som jeg kan bruge i min rådgivning. Herunder data om virksomheder der tidligere har rekrutteret inden for samme fagområde, Jobkompasset, Uddannelsesguiden og aktuelle jobåbninger, som Job og Erhverv hjælper virksomhederne med at finde kandidater til.”  
 

Er du erhvervsdrivende og har du svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft, kan du overveje, om din virksomhed også kan have gavn af et samarbejde med Job og Erhverv i Syddjurs Kommune.

Vil du vide mere om, hvilke servicetilbud vi kan understøtte virksomhederne med, i forhold til rekruttering, så står vi klar til et uforpligtende møde.

Kontakt Job og Erhverv på telefon 87 53 60 70. 

Opdateret: 20/09/2019 - 10:56