Erhvervs- og beskæftigelsespolitik

Erhvervs- og beskæftigelsespolitikken beskriver Syddjurs Kommunes vision samt de beskæftigelsespolitiske målsætninger.

Syddjurs Kommunes overordnede vision er at:
 

Syddjurs Kommune er et attraktivt sted at bo for alle borgere og er en kommune, hvor der er gode vilkår for erhverv og beskæftigelse.
Virksomhederne kan få den rette arbejdkraft med de rette kvalifikationer. Kommunen understøtter, at de unge går i uddannelse og at arbejdskraften er opkvalificeret.
D
en overordnede beskæftigelsespolitik understøtter virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft, at unge kommer i uddannelse og at ledige kommer i varig beskæftigelse.


Visionen har fokus på Syddjurs Kommune som ramme om det gode liv og lægger op til udvikling af og vækst i kommunen bl.a. gennem en aktiv erhvervsfremme-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesindsats. Visionen bygger bl.a. på en antagelse om, at ’arbejde’ er en væsentlig krumtap i den enkelte borgers og samfundets velfærd.


Læs hele beskæftigelsespolitikken her.  

Erhvervs- og beskæftigelsespolitik 2019 - 2022.pdfHer kan du finde information om Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse

Opdateret: 07/02/2020 - 09:30