Erhvervs- og Beskæftigelsesplan 2020-2022

 

Erhvervs- og Beskæftigelsesplanen blev vedtaget på Byrådsmødet d. 18. 12. 2019.

Erhvervs- og beskæftigelsesplan 2020-2022 er Syddjurs Kommunes handlingsplan og styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirke til at indfri erhvervs- og beskæftigelsespolitikken intentioner. Planen er dermed omdrejningspunkt for den løbende dialog mellem politikere, interessenter og administration om status, udvikling og effekt af erhvervs- og beskæftigelsesindsatsen i Syddjurs Kommune.

Erhvervs- og Beskæftigelsesplanen består af to dele:

Del 1: En opsummering af de erhvervs- og beskæftigelsespolitiske udfordringer for den kommende treårige periode, herunder de overordnede strategiske mål, som binder erhvervs- og beskæftigelsespolitikken sammen med del 2, som udpeger de konkrete handlinger.

Del 2: De konkrete resultatmål, som er politisk besluttet gældende for et år ad gangen. Til de konkrete resultatmål tilknyttes handlinger og tiltag. Del 2 revideres således årligt, sådan at mål og handlinger tilrettes, såfremt der er forhold, der nødvendiggør dette. Planen sikrer dermed, at den lovpligtige beskæftigelsesplan.

Se planen her: Beskæftigelsesplan

Opdateret: 17/01/2020 - 10:16