Det regionale Arbejdsmarkedsråd

RAR Østjylland
Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR Østjylland)

Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Østjylland RAR Østjylland arbejder på tværs af regionens kommuner.

RAR varetager følgende opgaver:

 • Indgår i et samspil med kommunerne og understøtter beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommunerne
   
 • Rådgiver og går i dialog med kommunerne om udviklingen af beskæftigelsesindsatsen
   
 • Samarbejder og koordinerer beskæftigelsesindsatsen med arbejdsløshedskasser og andre aktører, herunder VEU-centre og de regionale Vækstfora
   
 • Koordinerer virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed
   
 • Godkender den regionale positivliste for den regionale uddannelsespulje
   
 • Varetager forvaltningsopgaver, herunder virksomheders varsling af større afskedigelser efter varslingsloven, afgiver udtalelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sager om meddelelse af opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse til tredjelandsstatsborgere mv.


Det regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) består af 21 udpegede medlemmer, som henholdsvis repræsenterer Dansk Arbejdsgiverforening, Landsorganisationen i Danmark, Kommunernes Landsforening, FTF, Akademikerne, Lederne, Danske Handicaporganisationer og Regionsrådet.

 

Se mere om rådet her: RAR Østjylland

Opdateret: 06/12/2019 - 09:26