Delvis sygemelding/ delvis raskmelding

Delvis sygemelding
Sygefravær kan være en belastning i forhold til at bevare dit job og din tilknytning til arbejdsmarkedet. En ordning med delvis sygemelding eller delvis raskmelding betyder, at du kan bevare tilknytningen til arbejdspladsen i en sygdomsperiode.

Du skal selv aftale med din arbejdsgiver, hvilke arbejdstider og opgaver du kan klare, og aftalen skal derefter godkendes af jobcentret. Jobcentret kan også tage kontakten til din arbejdsgiver, såfremt du ønsker dette. 

 

Delvis sygemelding

En delvis sygemelding er en mulighed, hvis du ikke kan varetage alle dine arbejdsopgaver, men stadig kan yde en indsats på dit job.

Formålet er at give dig mulighed for stadig at være på arbejdspladsen under individuelle forudsætninger og derved mindske risikoen for, at du skal fuldtidssygemeldes og på længere sigt får svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Du kan gå direkte fra raskmelding til delvis sygemelding, og der er således ikke krav om en fuld sygemelding først.

 

Delvis raskmelding

Du kan blive delvis raskmeldt, når du vender tilbage fra en fuld sygemelding og har brug for at se, hvad du kan holde til, mens du genoptager arbejdet gradvist og i dit tempo.

En delvis raskmelding mindsker derfor risikoen for, at du på ny skal sygemeldes i en længere periode.

 

Vilkår

  • For at kunne være delvis sygemeldt eller delvis raskmeldt skal fraværet være på mindst 4 timer om ugen.
  • Din sagsbehandler i Jobcenter Syddjurs skal godkende aftalen.
  • Kommunen har den samme pligt til opfølgning under en delvis sygemelding som ved en fuld sygemelding.
  • Delvis sygemelding og delvis raskmelding er midlertidige løsninger, da sygedagpenge er en kortvarig ydelse. Hvis du ikke kan blive fuldt arbejdsdygtig, skal andre løsninger overvejes.

 

Har du brug for yderligere information om delvis sygemelding eller delvis raskmelding, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Opdateret: 07/02/2020 - 10:33