Befordringsgodtgørelse

Godtgørelse befordring
Befordringsgodtgørelse er et beløb til dækning af udgifter til transport mellem bopæl og det sted, hvor du deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

• Ansættelse med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere
• Jobrettet uddannelse   • Vejledning og opkvalificering

• Virksomhedspraktik


Hvem kan få ydelsen?

Befordringsgodtgørelse kan søges af personer, der modtager

• arbejdsløshedsdagpenge

• kontanthjælp eller uddannelseshjælp

• revalideringsydelse

• sygedagpenge.

 

Du kan ansøge om delvis dækning af dine udgifter til transport, hvis

 • Du deltager i tilbud bevilget af jobcenteret, og du har transport på mere end 24 km på en dag.
  Godtgørelsen er på 0,99 kr. pr kilometer (2019), og kan alene udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer pr. dag.

  Du har ikke ret til befordringsgodtgørelse, hvis du ansættes med løntilskud hos en privat arbejdsgiver, eller hvis du har ret til befordringstilskud efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

   

Ansøg om befordringsgodtgørelse

Ledige a-kassemedlemmer skal ansøge om udbetaling hos a-kassen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Du kan søge jobcenteret om hel dækning af din transportudgift, hvis

 • Du har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og i den forbindelse har udgifter til transport ved deltagelse i tilbud bevilget af jobcenteret.
   
 • Du modtager sygedagpenge og deltager i et tilbud som led i afklaring af din arbejdsevne.


    Det er jobcenteret, der beslutter, om udgiften til transport er en
    følge af en nedsat funktionsevne.

 


Har du brug for information om befordringsgodtgørelse, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

Opdateret: 07/02/2020 - 10:16