Ansættelse på særlige vilkår

Særlige vilkår
Hvis din virksomhed mangler arbejdskraft, har du mulighed for at ansætte medarbejdere på særlige vilkår. Der kan her være tale om ledige, som ikke kan finde ordinært arbejde, eller medarbejdere, som af den ene eller anden grund ikke kan varetage et ordinært job på normale vilkår.

Din virksomhed har, ved ansætte en medarbejder på særlige vilkår, mulighed for at ansætte på vilkår, der økonomisk kompenserer for disse særlige vilkår.

Hovedprincippet i de fleste ordninger er, at der aftales individuelle arbejdsvilkår for den enkelte nye medarbejder.

I nogle ordninger betaler din virksomhed selv lønnen, men får til gengæld et løntilskud fra jobcentret.

I fleksjob (etableret efter 01.01.13) sker aflønningen således, at personen, der er ansat i fleksjob, får løn fra arbejdsgiveren for det arbejde, der udføres. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud fra kommunen på ca. 200.000 kr., som aftrappes i forhold til lønnen fra arbejdsgiveren.

Enkelte ordninger er dog helt uden lønomkostninger for din virksomhed.

Læs mere om dine muligheder for ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår i menuen til venstre.

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Syddjurs.

 

Du kan også finde relevant information på:

http://www.cabiweb.dk/guide-fleksjob

Borger.dk om fleksjob

 

Opdateret: 07/02/2020 - 09:55