15 ledige borgere uddannes indenfor SOSU området

Ledige uddannes indenfor SOSU området

Et lille udpluk af de 15 glade kursuser samt underviseren i forgrunden nederst.
 

Et samarbejde mellem Jobcenter Syddjurs, SOSU Skolen i Randers og Grenå samt uddannelseskoordinatoren for ældreområdet har medført, at 15 ledige borgere fra 1. maj 2015 starter på uddannelsen til SOSU hjælper på en voksenlærlingekontrakt. Forud for dette lå et 12 ugers ”Før SOSU” kursus, hvor deltagerne havde modtaget både teoretisk viden og praktisk erfaring.
 

Solen skinnede ekstra den dag i slutningen af marts, hvor de 15 ledige borgere få dage forinden havde modtaget bekræftelse på, at de enten fra starten af maj eller juli i år var blevet optaget på uddannelsen som SOSU hjælper på en voksenlærlingekontrakt. Foran dem ligger nu uddannelse og spændende udfordringer og venter indenfor netop det fagområde, de havde haft mulighed for at stifte bekendtskab med i de uger, Før SOSU forløbet varede. Bag dem ligger intensiv jobsøgning og bekymringer for fremtiden, og de der derfor glade – næsten overstadige – engagerede og imødekommende, da en virksomhedskonsulent fra Jobcenteret aflagde dem et besøg.
 

”Den beslutning, jeg tog om at deltage på kurset her, har ændret mit liv”, var en af de bemærkninger, konsulenten mødte i responsen. ”Hvorfor har jeg ikke gjort dette noget før” var en anden af de bemærkninger, der ubesværet kom frem. ”Vekselvirkningen mellem skole og praktik var rigtig god, fordi man får mulighed for at afprøve det lærte i praksis og dels også for at komme tilbage på skolebænken og dele oplevelserne med hinanden”, var endnu en kommentar fra en af deltagerne.
 

Deltagernes faglige baggrunde før de startede på Før SOSU-kurset var vidt forskellige, og lige så var deres aldersmæssige spredning fra medio 20´erne til ultimo 50érne for – som virksomhedskonsulenten blev adspurgt fra starten af en deltager -  ”Behøver jeg gå på efterløn, hvis jeg i stedet kan uddanne mig og tage et arbejde”, hvad hun naturligvis fik fuld opbakning til.
 

Fra mandag den 4. maj vil størsteparten af deltagerne således påbegynde deres nye arbejdsliv og takket være en koordineret indsats mellem SOSU-skolen, uddannelseskoordinatoren for ældreområdet og Jobcenter Syddjurs, vil dette kunne lade sig gøre på en voksenlærlingekontrakt.
 

Vi ønsker GOD VIND til de glade, kommende voksenelever!

På Jobcenter Syddjurs´vegne – Britt Johansen

Opdateret: 29/03/2019 - 10:23